Soy sauce 500 ml

Thành phần chính:

Water, soy, peanuts, salt, sugar, flavor enhancer

Cách sử dụng

More delicious when dotting roast, boiled and fried foods and

Trọng lượng tịnh: 500ml

Đóng gói: 24 botlles/ box

Loại đóng gói: Plastic Bottle